Obchodní podmínky

ČL. 1.Obecná ustanovení

1,1. Tyto všeobecné obchodní podmínky dále jen OP, provozovatele a poskytovatele masérských služeb Karla Giebische se sídlem:
Bělkovice-Lašťany 575
78316 Bělkovice-Lašťany
IČ: 05470820
fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku Magistrátu města Olomouce se spisovou značkou S-SMOL/024649/2018/OZIVN, upravují vzájemné smluvní vztahy, práva a povinnosti mezi provozovatelem Karlem Giebischem a druhým účastníkem této obchodní smlouvy, dále jen klientem.

1,2. Předmětem těchto OP je poskytování masérských a rekondičních služeb v rámci internetového portálu MasazeGieb.cz, které lze čerpat v provozovnách provozovatele.

1,3. Veškeré právní vztahy, které nejsou v souladu s těmito OP, se řídí platnými zákony ČR zejména občanským zákoníkem, zákonem pro ochranu spotřebitelů a ochranou osobních údajů, jakož i změnou některých zákonů v platném a účinném znění včetně předpisů s nimi souvisejících.

1,4. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto OP měnit a upravovat bez předchozích upozornění, mimo závažných a zásadních změn. V takových případech je povinen informovat registrované klienty prostřednictvím elektronické pošty.

1,5. Souhlas s těmito OP je nutné ztvrdit při registraci do systému a tím pádem i vytvořením klientského účtu, stejně tak při provádění nové rezervace, objednávky či nákupu některé ze služeb prostřednictvím tohoto portálu.

1,6. Souhlasem s těmito OP se zavazujete k jejich dodržování.

1,7. Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem, vyplývající z těchto OP, lze kdykoli ukončit bez udání důvodu. Stačí zaslat požadavek ohledně zrušení klientského účtu na e-mailovou adresu provozovatele:
karel@masazegieb.cz
Platí i v případě nesouhlasu klienta s upravenými OP.

1,8. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit smluvní vztah s klientem sám, nebude-li klient dodržovat tyto OP.

1,9. Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty, dále jen DPH, proto jsou veškeré ceny uváděny bez DPH.

ČL. 2. Rozsah a realizace nabízených služeb

2,1. Tento portál je výhradním zprostředkovatelem a iniciátorem masérských služeb nevidomého maséra Karla Giebische, provozovatele portálu.

2,2. Portál je pravidelně aktualizován a vždy nabízí pouze nejaktuálnější informace a data. Klienti si mohou díky klientskému účtu a propracovanému online systému, jednotlivé služby objednat, zaplatit a následně je čerpat v kamenných provozovnách provozovatele.

2,3. Rozsah jednotlivých služeb je podmíněn certifikacemi a živnostenským oprávněním provozovatele. Službu, na kterou nemá provozovatel kvalifikaci, není možné nabízet. Veškeré obdržené certifikáty a osvědčení, jsou veřejně dostupné v sekci O mně v rámci portálu.

2,4. Veškeré aktuálně nabízené služby, jsou realizovány pouze na základě řádně provedené objednávky ze strany klienta. Zadat ji lze telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím online rezervačního systému, který je součástí tohoto portálu.

2,5. Teprve po úspěšném dokončení objednávky, je možné začít zvolenou službu čerpat a to v rámci kamenných provozoven provozovatele.

2,6. Aktuální provozovna pro čerpání objednaných služeb, sídlí na adrese:
Wellnerova 1215/1
779 00 Olomouc

ČL. 3. Klientský účet a objednávání služeb

3,1. Klientský účet tvoří elektronická osobní karta klienta, představující klíč k interním funkcím portálu. Bez tohoto účtu je práce s portálem podstatně omezena.

3,2. Registrace nebo-li vytvoření klientského účtu, probíhá v rámci první online objednávky, realizované přes portál.

3,3. Přístup je chráněn uživatelským jménem a heslem. Tyto údaje jsou automaticky zaslány na e-mailovou adresu klienta, zadávanou při registraci. Údaje jsou přísně důvěrné a slouží pouze pro osobní potřebu klienta. Klient není oprávněn sdělovat přístupy k účtu třetím osobám, není-li stanoveno jinak po domluvě s provozovatelem.

3,4. Klient je povinen udržovat svůj účet aktualizovaný. Uvádět pravdivé identifikační a kontaktní údaje. Má právo využívat všech funkcionalit, které jsou součástí vytvořeného účtu. S tím souvisí i specifické možnosti, které nejsou jinak dostupné..

3,5. Vlastník klientského účtu má k dispozici mimo jiné i propracovaný objednávkový systém, prostřednictvím kterého lze pohodlně realizovat objednávky služeb včetně online plateb, rezervování vhodného termínu díky dostupnému kalendáři, ale také správu již zadaných rezervací a podrobný přehled všech objednávek s jejich aktuálními stavy.

3,6. Objednávání služeb pouze prostřednictvím portálu, není povinné. Rezervaci lze zajistit i telefonicky či e-mailem.

3,7. Při objednávání některé ze služeb dle aktuální nabídky online přes portál, musí být klient přihlášen ke svému účtu a následně postupovat dle zobrazených možností v objednávkovém formuláři.

3,7. Veškeré náležitosti, které by klientovi v rámci realizace objednávky neměli uniknout, obdrží na základě zaslané notifikace na svůj e-mail. Na e-mailovou adresu klienta, chodí i různé další notifikace, týkající se jednotlivých funkcionalit, které jsou nedílnou součástí jeho účtu.

3,8. U zadané objednávky lze změnit termín rezervace, ale i objednávku kompletně stornovat. Buď prostřednictvím klientského účtu nebo kontaktováním provozovatele.

3,9. Klient má právo u svého klientského účtu, využívat všech aktuálně dostupných možností či služeb včetně věrnostního programu.

ČL. 4. Ceny a platební podmínky

4,1. Ceny jednotlivých služeb se řídí platným ceníkem, uveřejněným v rámci portálu, ale i v kamenných provozovnách provozovatele. Nezahrnují DPH, protože sám provozovatel není plátcem.

4,2. Provozovatel je povinen ke každé řádně zaevidované platbě, poskytnout klientovi daňový doklad. Není-li stanoveno jinak po domluvě s klientem, daňový doklad je zasílán v elektronické podobě na e-mail klienta, náležící k jeho klientskému účtu.

4,3. Výše Platby objednaných služeb se odvíjí od věrnostního konta klienta. Pokud klient disponuje dostatečným množstvím bodů z věrnostního programu, lze uplatňovat řadu výhod, benefitů a slev.

4,4. Věrnostní program včetně aktuálních benefitů, je nedílnou součástí klientského účtu. Pokud klient nevlastní tento účet, nemá na žádné výhody, plynoucí z věrnostního programu, nárok.

4,5. Služby lze hradit též prostřednictvím slevových akcí ze slevových portálů, nebo díky zaměstnaneckým benefitům. Každá tato výhoda musí být řádně stvrzena buď slevovým voucherem ze slevového portálu, kupónem, vygenerovaném v rámci portálu masazegieb.cz nebo předložením zaměstnaneckého benefitu.

4,6. Další možností je E-kredit. Virtuální elektronická měna, která se dá dokoupit buď v rámci tohoto portálu nebo v provozovnách provozovatele. Klient uhradí předem dohodnutý či určený finanční obnos. Ten se promění na kredit a jeho prostřednictvím je možné hradit jednotlivé procedury až do okamžiku jeho vyčerpání. Kredit lze získat i díky dostatečnému množství věrnostních bodů z věrnostního programu.

4,7. Plaťte Twistem. Zrealizované objednávky v rámci portálu masazegieb.cz, uhradí Twisto za vás. Následně se společně vyrovnáte po uplynutí stanovené lhůty. Bez registrace v Twistu do 14 dní, máte-li u Twista vytvořen účet, délka splatnosti objednávky je až 45 dní. Veškeré platební transakce zpracovává a řeší samotné Twisto. Portálu masazegieb.cz nic neplaťte.

4,8. Po dohodě s provozovatelem portálu MasazeGieb.cz, může být klientovi vystavena též faktura pro úhradu jednotlivých služeb. To ovšem pouze v případě, poskytne-li klient řádné podklady k fakturaci včetně pravdivých fakturačních údajů.

4,9. Veškeré online platby zajišťuje a zpracovává platební brána Gopay včetně bezpečnostních standardů prováděných transakcí.

4,10. V případě realizování online plateb, je nutné vyplnit v rámci objednávky fakturační údaje, aby mohlo dojít k automatickému vygenerování daňového dokladu potvrzujícího úspěšnost platby.

4,11. Žádná z platebních metod nebo forem úhrady, nemá vliv na změnu termínu rezervace či úpravu objednávky. Vždy platíte pouze jednou.

Způsoby platby

 • Bankovní převod.
 • Hotovost.
 • Platební karta na provozovně, terminál.
 • Karta online přes platební bránu Gopay.
 • E-kredit nebo-li předplatné.

4,12. Kromě těchto základních platebních variant, lze využívat i tak zvané platební výhody.

Platební výhody

 • Benefit-Plus (zaměstnanecký benefit)
 • Dárkový poukaz.
 • Twisto (platba až za 14 nebo 45 dní. Objednávka vyřízena ihned)
 • Vouchery Slevomat (poukaz zakoupený v rámci slevové akce na portálu slevomat.cz)
 • Věrnostní sleva v rámci bodů z věrnostního programu portálu masazegieb.cz.
 • Slevový kupón získaný z tohoto portálu.

ČL. 4.1. Platba Twistem

4,13. Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve
Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky TWISTO

4,14. V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

4,15. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

4,16. Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje
Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky TWISTO.

ČL. 5. Reklamace, stornování objednávek a odstoupení od smlouvy

5,1. Veškeré reklamace jsou řešeny výhradně prostřednictvím elektronické pošty. Své požadavky je nutné zasílat na e-mailovou adresu:
karel@masazegieb.cz
kde dojde k jejich řádnému posouzení a následnému vyřešení. Zpracovávání reklamací provádíme pouze písemně, nikoli telefonicky.

5,2. Všechny reklamace se řídí platnými zákony Čr zejména zákonem pro ochranu spotřebitele a občanským zákoníkem. Lhůta vyřízení reklamace může trvat až 30 dní. Počítá se od přijetí reklamace. V případě komplikovaného řešení, může dojít i k jejímu prodloužení.

5,3. Provozovatel musí klienta řádně informovat prostřednictvím elektronické pošty o přijetí reklamace, jejím posouzení, ale i o způsobu vyřešení celé situace.

5,4. Reklamovat lze i řádně objednanou, proplacenou a čerpanou službu. Nejedná se ovšem o fyzický produkt či zboží. Neobsahuje tedy ani standardní závady nebo poškození. Je-li klient nespokojen s čerpanou službou, může podat reklamaci maximálně do 24 hod. po jejím absolvování. Provozovatel posoudí vzniklé okolnosti a dohodne se s klientem na kompenzaci.

5,5. Pokud klient zrealizuje objednávku včetně platební transakce, ale objednanou službu nevyčerpá, má právo požádat provozovatele o vrácení proplacené částky v plné výši. Provozovatel musí této žádosti klienta vyhovět za všech okolností a stanovenou částku poukázat na uvedené bankovní spojení nebo v hotovosti dle domluvy s klientem.

5,6. Nelze reklamovat zakoupené produkty po vypršení platnosti. Např. dárkové poukazy či E-kredit.

5,7. V případě pochybení ve vyúčtování ze strany provozovatele či zaslání nesprávné platby klientem, je povinen klient o těchto skutečnostech informovat provozovatele a ten musí neprodleně sjednat nápravu.

5,8. Změna termínů rezervací, stornování, ale i kompletní rušení objednávek, probíhá prostřednictvím klientského účtu klienta nebo na základě kontaktování provozovatele klientem.

5,9. Klient má kdykoli nárok na zrušení svého účtu bez udáni důvodu. Stačí za tímto účelem podat reklamaci. Při zrušení klientského účtu, ztrácí k němu klient nadále přístup a přijde o všechny výhody, benefity i funkcionality, které jsou s ním spojené. Zrušením účtu zároveň dochází k ukončení smluvního vztahu mezi provozovatelem a klientem, vyplývajícího z těchto OP

ČL. 6. Souhlas a zpracovávání osobních údajů, GDPR

6,1. Souhlasem s těmito OP, dává klient též souhlas se zpracováváním osobních údajů. Veškerá poskytnutá osobní data klientů, chráníme v souladu s nařízením EU GDPR, s platnými zákony ČR a na základě registrace na úřadě pro ochranu osobních údajů.

6,2. Zpracováváme pouze takové údaje, které slouží pro identifikaci klientů v rámci realizování objednávek a rezervací. Údaje též využíváme k zasílání informativních sdělení v rámci newsletteru či prostřednictvím notifikací, týkajících se rezervačního systému, stavů objednávek a dalších služeb, dostupných na portálu MasazeGieb.cz.

6,3. Konkrétně se jedná o jméno a příjmení, telefon, e-mail a fakturační adresu.

6,4. Platební informace mimo fakturační adresy, zpracovává a uchovává v rámci realizování online plateb, platební brána Gopay.

6,5. Ke všem osobním datům, má klient neomezený přístup u svého profilu při přihlášení ke klientskému účtu. Zde si může zadané údaje kontrolovat a editovat dle potřeby.

6,6. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány automaticky systémem a klienti k jejich zpracování, musí udělit vlastní souhlas volbou příslušného políčka při provádění online rezervace, objednávky či tvorbě klientského účtu. Bez udělení souhlasu, nemáte nárok na klientský účet a nemůžete využívat služeb tohoto portálu,.

6,7. Odstraněním klientského účtu a tím pádem i odstoupením od smlouvy, dochází k automatické a nevratné likvidaci veškerých uložených osobních údajů klientů a provozovatel k nim nemá nadále přístup.

ČL. 7. Závěrečná ustanovení

7,1. Tyto obchodní podmínky se řídí právy ČR, zejména občanským zákoníkem. Provozovatel si vyhrazuje právo je kdykoli změnit za účelem rozsahu zkvalitňování služeb činnosti Masáže Karel Giebisch a tohoto portálu. Závažné změny je provozovatel povinen zaslat klientům na kontaktní e-mail, přidružený k jejich klientskému účtu. V případě, že s úpravami OP nebudou klienti souhlasit, mají právo na odstoupení od smlouvy zrušením klientského účtu bez udání důvodu.

7,2. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost: 19.4.2018

Obchod - Kategorie

Aktuálně

Online platba a bankovní převod byla rozšířena o další možnost úhrady služeb. Plaťte Twistem. Objednávka bude zaplacena okamžitě a s Twistem se vyrovnáte až za 14 dní. Ohledně podrobností nás kontaktujte.

Karel masíruje lávovými kameny

Karel Giebisch

Zrak v mém životě nehraje žádnou roli. Od narození jsem totiž zcela nevidomý. Vše kolem sebe vnímám prostřednictvím ostatních smyslů a zrakové postižení nijak zásadně neřeším. Nepotřebuji vidět, abych mohl žít efektivní a plnohodnotný život..

Nepřehlédněte

Nezapomeňte si přečíst další informace k masážím. Třeba kdy je vhodné zajít na masáž.