Hlášení v MHD je pro nevidomé klíčovým faktorem

Pražský dopravní podnik DPP zahájil hlasování o výběru nového hlasu pro hlášení v MHD. Nepocházím z Prahy, teoreticky by mi to mohlo být jedno, ale hlášení v MHD je především pro zrakově hendikepované cestující nesmírně důležité. Víc, než pro širokou veřejnost. A kdo ví, kdy se do Prahy za nějakým účelem vypravím. I když nejsem Pražák, v anketě o nový hlas v MHD jsem hlasoval. Proč?

Hlášení v MHD je pro mě velmi klíčovým faktorem a představuje základní orientaci mezi jednotlivými zastávkami. Pouze díky němu vím, na které zastávce zrovna souprava stojí, jaká stanice bude následovat, kde vystoupit. Pokud soupravy MHD mají zrovna hlášení stanic porouchané, znamená to komplikaci a když nevidíte, mnohdy nezbývá jiná možnost, než se obrátit na řidiče nebo další cestující.

Nespočítám, kolikrát jsem v MHD musel napínat uši a nesmírně se soustředit, abych vůbec hlášení zaslechl. Samotnou hlasitost může ovlivnit pouze řidič případně technici nevím, jak to přesně funguje, ale srozumitelnost a zřetelnou výslovnost jedině interpret vybraného hlasu. Divili byste se, jak málo stačí k tomu, aby se člověk přeslechl a vystoupil na odlišné zastávce, jejíž název je natolik podobný, že v hluku cestujících dopravního prostředku, přeslechnete pár podstatných slabik nebo rovnou celé klíčové slovo.

Anketa DPP (pražský dopravní podnik) obsahuje čtyři nahrávky nového hlášení v MHD. Při výběru jsem si jednotlivé nahrávky pustil několikrát, zvážil všechny faktory, které považuji za důležité a nakonec zvolil. Hlas na čtvrtém místě, protože mi připadá nejzřetelnější, nejsrozumitelnější a zřetelně intonuje. I jednotlivé slabiky jsou krásně srozumitelné a pouze málo přeslechnutelné.

Až zase pojedete MHD, zavřete oči a poslouchejte. Sami brzy pochopíte, že když se nemůžete spoléhat na zrak, i pro vás bude klíčové slyšet názvy jednotlivých stanic. A pokud chcete,

Hlasujte v anketě