Může Vás zajímat

Obchodní podmínky

ČL. 1.Obecná ustanovení

1,1. Tyto všeobecné obchodní podmínky dále jen OP, provozovatele a poskytovatele masérských služeb Karla Giebische se sídlem:
Bělkovice-Lašťany 575
78316 Bělkovice-Lašťany
IČ: 05470820
fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku Magistrátu města Olomouce se spisovou značkou S-SMOL/024649/2018/OZIVN, upravují vzájemné smluvní vztahy, práva a povinnosti mezi provozovatelem Karlem Giebischem a druhým účastníkem této obchodní smlouvy, dále jen klientem.

1,2. Předmětem těchto OP je poskytování masérských a rekondičních služeb v rámci internetového portálu MasazeGieb.cz, které lze čerpat v provozovnách provozovatele.

1,3. Veškeré právní vztahy, které nejsou v souladu s těmito OP, se řídí platnými zákony ČR zejména občanským zákoníkem, zákonem pro ochranu spotřebitelů a ochranou osobních údajů, jakož i změnou některých zákonů v platném a účinném znění včetně předpisů s nimi souvisejících.

1,4. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto OP měnit a upravovat bez předchozích upozornění, mimo závažných a zásadních změn. V takových případech je povinen informovat registrované klienty prostřednictvím elektronické pošty.

1,5. Souhlas s těmito OP je nutné ztvrdit při registraci do systému a tím pádem i vytvořením klientského účtu, stejně tak při provádění nové rezervace, objednávky či nákupu některé ze služeb prostřednictvím tohoto portálu.

1,6. Souhlasem s těmito OP se zavazujete k jejich dodržování.

1,7. Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem, vyplývající z těchto OP, lze kdykoli ukončit bez udání důvodu. Stačí zaslat požadavek ohledně zrušení klientského účtu na e-mailovou adresu provozovatele:
karel@masazegieb.cz
Platí i v případě nesouhlasu klienta s upravenými OP.

1,8. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit smluvní vztah s klientem sám, nebude-li klient dodržovat tyto OP.

1,9. Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty, dále jen DPH, proto jsou veškeré ceny uváděny bez DPH.

ČL. 2. Rozsah a realizace nabízených služeb

2,1. Tento portál je výhradním zprostředkovatelem a iniciátorem masérských služeb nevidomého maséra Karla Giebische, provozovatele portálu.

2,2. Portál je pravidelně aktualizován a vždy nabízí pouze nejaktuálnější informace a data. Klienti si mohou díky klientskému účtu a propracovanému online systému, jednotlivé služby objednat, zaplatit a následně je čerpat v kamenných provozovnách provozovatele.

2,3. Rozsah jednotlivých služeb je podmíněn certifikacemi a živnostenským oprávněním provozovatele. Službu, na kterou nemá provozovatel kvalifikaci, není možné nabízet. Veškeré obdržené certifikáty a osvědčení, jsou veřejně dostupné v sekci O mně v rámci portálu.

2,4. Veškeré aktuálně nabízené služby, jsou realizovány pouze na základě řádně provedené objednávky ze strany klienta. Zadat ji lze telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím online rezervačního systému, který je součástí tohoto portálu.

2,5. Teprve po úspěšném dokončení objednávky, je možné začít zvolenou službu čerpat a to v rámci kamenných provozoven provozovatele.

2,6. Aktuální provozovna pro čerpání objednaných služeb, sídlí na adrese:
Wellnerova 1215/1
779 00 Olomouc

ČL. 3. Klientský účet a objednávání služeb

3,1. Klientský účet tvoří elektronická osobní karta klienta, představující klíč k interním funkcím portálu. Bez tohoto účtu je práce s portálem podstatně omezena.

3,2. Registrace nebo-li vytvoření klientského účtu, probíhá v rámci první online objednávky, realizované přes portál.

3,3. Přístup je chráněn uživatelským jménem a heslem. Tyto údaje jsou automaticky zaslány na e-mailovou adresu klienta, zadávanou při registraci. Údaje jsou přísně důvěrné a slouží pouze pro osobní potřebu klienta. Klient není oprávněn sdělovat přístupy k účtu třetím osobám, není-li stanoveno jinak po domluvě s provozovatelem.

3,4. Klient je povinen udržovat svůj účet aktualizovaný. Uvádět pravdivé identifikační a kontaktní údaje. Má právo využívat všech funkcionalit, které jsou součástí vytvořeného účtu. S tím souvisí i specifické možnosti, které nejsou jinak dostupné..

3,5. Vlastník klientského účtu má k dispozici mimo jiné i propracovaný objednávkový systém, prostřednictvím kterého lze pohodlně realizovat objednávky služeb včetně online plateb, rezervování vhodného termínu díky dostupnému kalendáři, ale také správu již zadaných rezervací a podrobný přehled všech objednávek s jejich aktuálními stavy.

3,6. Objednávání služeb pouze prostřednictvím portálu, není povinné. Rezervaci lze zajistit i telefonicky, e-mailem nebo jednorázově bez registrace, bez vytváření klientského účtu. Tuto volbu naleznete v rezervačním kalendáři. Pokud se ovšem objednáte bez registrace, nevztahují se na vás žádné výhody plynoucí standardně z klientského účtu..

3,7. Veškeré náležitosti, které by klientovi v rámci realizace objednávky neměli uniknout, obdrží na základě zaslané notifikace na svůj e-mail. Na e-mailovou adresu klienta, chodí i různé další notifikace, týkající se jednotlivých funkcionalit, které jsou nedílnou součástí jeho účtu nebo se vztahují k zadané online objednávce či rezervaci.

3,8. U zadané objednávky lze změnit termín rezervace, ale i objednávku kompletně stornovat. Buď prostřednictvím klientského účtu nebo kontaktováním provozovatele.

3,9. Kromě objednávání rezervací lze realizovat objednávky prostřednictvím e-shopu, kde jsou k dispozici doplňující produkty jako např. dárkové poukazy, předplatné a jiné.

3,10. Klient má právo u svého klientského účtu, využívat všech aktuálně dostupných možností či služeb včetně věrnostního programu.

ČL. 4. Ceny a platební podmínky

4,1. Ceny jednotlivých služeb se řídí platným ceníkem, uveřejněným v rámci portálu, ale i v kamenných provozovnách provozovatele. Nezahrnují DPH, protože sám provozovatel není plátcem.

4,2. Provozovatel je povinen ke každé řádně zaevidované platbě, poskytnout klientovi daňový doklad. Není-li stanoveno jinak po domluvě s klientem, daňový doklad je zasílán v elektronické podobě na e-mail klienta.

4,3. Výše Platby objednaných služeb se odvíjí od věrnostního konta klienta. Pokud klient disponuje dostatečným množstvím bodů z věrnostního programu, lze uplatňovat řadu výhod, benefitů a slev.

4,4. Věrnostní program včetně aktuálních benefitů, je nedílnou součástí klientského účtu. Pokud klient nevlastní tento účet, nemá na žádné výhody, plynoucí z věrnostního programu, nárok.

4,5. Služby lze hradit též prostřednictvím slevových akcí ze slevových portálů, nebo díky zaměstnaneckým benefitům. Každá tato výhoda musí být řádně stvrzena buď slevovým voucherem ze slevového portálu, kupónem, vygenerovaném v rámci portálu masazegieb.cz nebo předložením zaměstnaneckého benefitu.

4,6. Další možností je předplatné nebo-li kredit. Virtuální elektronická měna, která se dá dokoupit buď v rámci tohoto portálu nebo v provozovnách provozovatele. Klient uhradí předem dohodnutý či určený finanční obnos. Ten se promění na kredit a jeho prostřednictvím je možné hradit jednotlivé procedury až do okamžiku jeho vyčerpání.

4,7. Plaťte přes Twisto Pay. Zrealizované objednávky v rámci portálu masazegieb.cz, uhradí Twisto za vás. Společně se vyrovnáte na základě elektronické faktury se splatností. Ta bez registrace činí 14 dní, s Twisto účtem až 45 dní. Dlužná částka odpovídá výši realizované objednávky. Nedáte ani korunu navíc. Veškeré platební transakce zpracovává a řeší samotné Twisto. Portálu masazegieb.cz nic neplaťte.

4,8. Po dohodě s provozovatelem portálu MasazeGieb.cz, může být klientovi vystavena též faktura pro úhradu jednotlivých služeb. To ovšem pouze v případě, poskytne-li klient řádné podklady k fakturaci včetně pravdivých fakturačních údajů.

4,9. Tak zvané rychlé platby zaručují okamžité proplacení a vyřízení realizovaných objednávek bez čekání. Mezi tyto platby se řadí úhrada online kartou, Benefitem-Plus, Twisto Pay nebo mobilní aplikace Trisbee.

4,10. Veškeré rychlé nebo-li také online platby, zpracovávají bezpečné platební brány a nástroje. Online platba kartou podléhá platební bráně Gopay, Twisto Pay Twistu, Benefit-Plus vlastnímu řešení prostřednictvím brány Benefit-Plus.

4.11. Pokud provádíte některou z rychlých plateb, vždy jste přesměrováni do příslušné platební brány. Zde vyřešíte úhradu na pár kliknutí. Nemusíte mít obavy. Všechny platební brány, které jsou součástí portálu Masáže Gieb, disponují vysokými bezpečnostními standardy.

4,12. V případě realizování rychlých nebo-li online plateb, jste požádáni o vyplnění fakturačních údajů. Tyto údaje jsou nezbytné pro automatické vygenerování daňového dokladu, potvrzující úspěšnost platby. Pokud nechcete fakturační údaje poskytnout, nepoužívejte tento způsob úhrady.

4,13. Žádná z platebních metod nebo forem úhrady, nemá vliv na změnu termínu rezervace či úpravu objednávky. Vždy platíte pouze jednou. Pokud provedete úhradu objednané služby a z nějakých důvodů nemůžete dorazit, žádný strach. Investované finance vám automaticky převedeme na kredit nebo-li předplatné. Dvakrát nic neplatíte.

Způsoby platby

Rychlé platby nebo bankovní převod

Stačí použít některou z následujících platebních metod. Veškeré objednávky dokončeny ihned bez čekání. Neplatí o bankovním převodu.

  • Benefit-Plus : Objednávka dokončena ihned. Platba zaměstnaneckými benefity z programu Benefit-Plus přes zabezpečenou platební bránu
  • Online platba : Kartou, objednávka dokončena ihned bez průtahů. Řeší bezpečná platební brána Gopay
  • Online platba : bankovní převod, objednávka dokončena až po připsání částky na účet. Může trvat až dva pracovní dny
  • Mobilní aplikace Trisbee : Objednávka dokončena ihned přes mobilní aplikaci Trisbee pro iPhone, Android. Nainstalujte, zaregistrujte, přidejte platební kartu. Najděte nás v seznamu obchodníků a proveďte úhradu odkudkoli.
  • Twisto Pay : Objednávka dokončena ihned. Platíte až za 14 nebo 45 dní. Obdržíte fakturu se splatností. Částka k úhradě odpovídá realizované objednávce. Nedáte ani korunu na víc

Ostatní platební metody

  • Dárkový poukaz : Bez placení. Pouze zadejte kód poukazu do poznámky k rezervaci.
  • Zaměstnanecké benefity: Platba zaměstnaneckými benefity od jednotlivých společností, se kterými máme smlouvu. Momentálně přijímáme tyto zaměstnanecké benefity: Sodexo karty, Edenred karty, Gustokartu
  • Kartou přímo na provozovně
  • Předplatné : Využití předem zakoupeného kreditu. Nic neplatíte, dokud není vyčerpán.
  • Voucher Slevomat : Bez placení. Pouze zadejte kód poukazu do poznámky k rezervaci.

ČL. 4.1. Platba přes Twisto Pay

4,13. Platba „Twisto Pay“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve
Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky TWISTO Pay

14.13.1. Kupující volbou služby Twisto prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto Pay” je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.

4,14. V případě, že Kupující využije službu „Twisto Pay“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

4,15. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto Pay.“ Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby “Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb.

4,16. Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto Pay v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje
Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky TWISTO.

ČL. 5. Reklamace, stornování objednávek a odstoupení od smlouvy

5,1. Veškeré reklamace jsou řešeny výhradně prostřednictvím elektronické pošty. Své požadavky je nutné zasílat na e-mailovou adresu:
karel@masazegieb.cz
kde dojde k jejich řádnému posouzení a následnému vyřešení. Zpracovávání reklamací provádíme pouze písemně, nikoli telefonicky.

5,2. Všechny reklamace se řídí platnými zákony Čr zejména zákonem pro ochranu spotřebitele a občanským zákoníkem. Lhůta vyřízení reklamace může trvat až 30 dní. Počítá se od přijetí reklamace. V případě komplikovaného řešení, může dojít i k jejímu prodloužení.

5,3. Provozovatel musí klienta řádně informovat prostřednictvím elektronické pošty o přijetí reklamace, jejím posouzení, ale i o způsobu vyřešení celé situace.

5,4. Reklamovat lze i řádně objednanou, proplacenou a čerpanou službu. Nejedná se ovšem o fyzický produkt či zboží. Neobsahuje tedy ani standardní závady nebo poškození. Je-li klient nespokojen s čerpanou službou, může podat reklamaci maximálně do 24 hod. po jejím absolvování. Provozovatel posoudí vzniklé okolnosti a dohodne se s klientem na kompenzaci.

5,5. Pokud klient zrealizuje objednávku včetně platební transakce, ale objednanou službu nevyčerpá, má právo požádat provozovatele o vrácení proplacené částky v plné výši. Provozovatel musí této žádosti klienta vyhovět za všech okolností a stanovenou částku poukázat na uvedené bankovní spojení nebo v hotovosti dle domluvy s klientem.

5,6. Nelze reklamovat zakoupené produkty po vypršení platnosti. Např. dárkové poukazy či E-kredit.

5,7. V případě pochybení ve vyúčtování ze strany provozovatele či zaslání nesprávné platby klientem, je povinen klient o těchto skutečnostech informovat provozovatele a ten musí neprodleně sjednat nápravu.

5,8. Změna termínů rezervací, stornování, ale i kompletní rušení objednávek, probíhá prostřednictvím klientského účtu klienta nebo na základě kontaktování provozovatele klientem.

5,9. Klient má kdykoli nárok na zrušení svého účtu bez udáni důvodu. Stačí za tímto účelem podat reklamaci. Při zrušení klientského účtu, ztrácí k němu klient nadále přístup a přijde o všechny výhody, benefity i funkcionality, které jsou s ním spojené. Zrušením účtu zároveň dochází k ukončení smluvního vztahu mezi provozovatelem a klientem, vyplývajícího z těchto OP

ČL. 6. Souhlas a zpracovávání osobních údajů, GDPR

6,1. Souhlasem s těmito OP, dává klient též souhlas se zpracováváním osobních údajů. Veškerá poskytnutá osobní data klientů, chráníme v souladu s nařízením EU GDPR, s platnými zákony ČR a na základě registrace na úřadě pro ochranu osobních údajů.

6,2. Zpracováváme pouze takové údaje, které slouží pro identifikaci klientů v rámci realizování objednávek a rezervací. Údaje též využíváme k zasílání informativních sdělení v rámci newsletteru či prostřednictvím notifikací, týkajících se rezervačního systému, stavů objednávek a dalších služeb, dostupných na portálu MasazeGieb.cz.

6,3. Konkrétně se jedná o jméno a příjmení, telefon, e-mail a fakturační adresu.

6,4. Platební informace mimo fakturační adresy, zpracovává a uchovává v rámci realizování online plateb, platební brána Gopay.

6,5. Ke všem osobním datům, má klient neomezený přístup u svého profilu při přihlášení ke klientskému účtu. Zde si může zadané údaje kontrolovat a editovat dle potřeby.

6,6. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány automaticky systémem a klienti k jejich zpracování, musí udělit vlastní souhlas volbou příslušného políčka při provádění online rezervace, objednávky či tvorbě klientského účtu. Bez udělení souhlasu, nemáte nárok na klientský účet a nemůžete využívat služeb tohoto portálu,.

6,7. Odstraněním klientského účtu a tím pádem i odstoupením od smlouvy, dochází k automatické a nevratné likvidaci veškerých uložených osobních údajů klientů a provozovatel k nim nemá nadále přístup.

ČL. 7. Závěrečná ustanovení

7,1. Tyto obchodní podmínky se řídí právy ČR, zejména občanským zákoníkem. Provozovatel si vyhrazuje právo je kdykoli změnit za účelem rozsahu zkvalitňování služeb činnosti Masáže Karel Giebisch a tohoto portálu. Závažné změny je provozovatel povinen zaslat klientům na kontaktní e-mail, přidružený k jejich klientskému účtu. V případě, že s úpravami OP nebudou klienti souhlasit, mají právo na odstoupení od smlouvy zrušením klientského účtu bez udání důvodu.

7,2. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost: 18.8.2020