Prezentace pro zdravotníky v Tyfloservisu Olomouc

V pátek osmého března 2024, proběhla v Tyfloservisu Olomouc exkurze pro zdravotníky, jejímž hlavním cílem bylo seznámit zdravotníky se zrakově hendikepovanými lidmi a vysvětlit zásady, jak jednat třeba s nevidomým pacientem. Bylo mi velkou ctí se této exkurze a prezentace zúčastnit a spolu s pracovníky Tyfloservisu zdravotníkům představit vše podstatné a důležité.

Účastnil jsem se jako nevidomý host. Mojí hlavní náplní bylo ukázat několik modelových příkladů správných, ale i nesprávných a zodpovídat na dotazy účastníků. V rámci prezentace se zdravotníci dověděli:

·       Jaké to je nevidět na základě nasazených černých brýlí, masek, klapek

·       Povídali jsme si o jejich pocitech, které vnímali po krátké ztrátě zraku

·       Dověděli se, jak nevidomého oslovit a jak s ním komunikovat

·       Jak nevidomého doprovázet

·       Zjistili, že musí nevidomému vše detailně popisovat, slovně vysvětlovat

·       Dbát na bezpečný prostor třeba v ordinaci, aby nevidomý nedopatřením neshodil třeba nějaké vyšetřovací nástroje

·       Že není moudré komunikovat s doprovodem nevidomého pacienta, ale rovnou s nevidomým

·       Vyzkoušeli a poznali některé základní kompenzační pomůcky, které lidem se zrakovým znevýhodněním pomáhají v životě

·       Měli řadu zajímavých a užitečných otázek včetně toho, jak nevidomí lidé vnímají sny, jaký je rozdíl chodit s vodícím pejskem a bez, jak se vlastně nevidomí lidé pohybují, kdy jim pomáhat, kdy ne apod.

Prezentace byla přínosem jak pro mě, tak věřím, že i pro samotné účastníky ze zdravotnictví. Za pozvání velice děkuji paní vedoucí Tyfloservis Olomouc Veronice Haiclové. Rád přispěji svými zkušenostmi a poskytnu vhled do života nevidomého i někdy v budoucnu