Všeobecné podmínky

ČL. 1.Obecná ustanovení

1,1. Tyto všeobecné obchodní podmínky dále jen OP, provozovatele a poskytovatele masérských služeb Karla Giebische se sídlem:

Bělkovice-Lašťany 575
78316 Bělkovice-Lašťany
IČ: 05470820

fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku Magistrátu města Olomouce se spisovou značkou S-SMOL/024649/2018/OZIVN, upravují vzájemné smluvní vztahy, práva a povinnosti mezi provozovatelem Karlem Giebischem a druhým účastníkem této obchodní smlouvy, dále jen klientem.

1,2. Předmětem těchto OP je poskytování masérských a rekondičních služeb v rámci internetového portálu MasazeGieb.cz, které lze čerpat v provozovnách provozovatele.

1,3. Veškeré právní vztahy, které nejsou v souladu s těmito OP, se řídí platnými zákony ČR zejména občanským zákoníkem, zákonem pro ochranu spotřebitelů a ochranou osobních údajů, jakož i změnou některých zákonů v platném a účinném znění včetně předpisů s nimi souvisejících.

1,4. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto OP měnit a upravovat bez předchozích upozornění, mimo závažných a zásadních změn. V takových případech je povinen informovat registrované klienty prostřednictvím elektronické pošty.

1,5. Souhlas s těmito OP je nutné ztvrdit při realizaci nákupu některé ze služeb prostřednictvím tohoto portálu.

1,6. Souhlasem s těmito OP se zavazujete k jejich dodržování.

1,7. Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem, vyplývající z těchto OP, lze kdykoli ukončit bez udání důvodu. Stačí zaslat požadavek ohledně nesouhlasu na e-mailovou adresu provozovatele: karel@masazegieb.cz Platí i v případě nesouhlasu klienta s upravenými OP.

1,8. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit smluvní vztah s klientem sám, nebude-li klient dodržovat tyto OP.

1,9. Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty, dále jen DPH, proto jsou veškeré ceny uváděny bez DPH.

ČL. 2. Rozsah a realizace nabízených služeb

2,1. Tento portál je výhradním zprostředkovatelem a iniciátorem masérských služeb nevidomého maséra Karla Giebische, provozovatele portálu.

2,2. Portál je pravidelně aktualizován a vždy nabízí pouze nejaktuálnější informace a data. Klienti si mohou jednotlivé služby objednat online, zaplatit a následně je čerpat v kamenných provozovnách provozovatele.

2,3. Rozsah jednotlivých služeb je podmíněn certifikacemi a živnostenským oprávněním provozovatele. Službu, na kterou nemá provozovatel kvalifikaci, není možné nabízet. Veškeré obdržené certifikáty a osvědčení, jsou veřejně dostupné v rámci portálu.

2,4. Veškeré aktuálně nabízené služby, jsou realizovány pouze na základě řádně provedené objednávky ze strany klienta. Zadat ji lze telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím online rezervačního systému, který je propojen s tímto portálem.

2,5. Teprve po úspěšném dokončení objednávky, je možné začít zvolenou službu čerpat a to v rámci kamenných provozoven provozovatele.

2,6. Aktuální provozovna pro čerpání objednaných služeb, sídlí na adrese:

Wolkerova 1210/27
779 00 Olomouc

ČL. 3. Objednávání služeb a nákup dárkových poukazů

3,1. Objednávání služeb je možné realizovat telefonicky, e-mailem, zadáním online rezervace nebo nákupem dárkového poukazu.

3,2. Při realizaci objednávky služeb nebo nákupu dárkového poukazu, vyžadujeme pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení objednávky. Konkrétně jméno a příjmení objednatele, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresu pro vystavení daňového dokladu. Bez poskytnutí požadovaných údajů nelze zadat rezervaci služeb nebo zrealizovat objednávku dárkových poukazů.

3.3. Online rezervace nabízených služeb v rámci tohoto portálu, zajišťuje prověřený online rezervační systém Reservio včetně online plateb.

3,4. Reservio má své vlastní obchodní podmínky, které je nutné dodržovat.

3,5. Nákup dárkových poukazů je realizován prostřednictvím portálu Masazegieb.cz včetně online plateb.

3,6. Online rezervace si může klient zadávat samostatně pomocí jednoduchého formuláře na rezervační stránce systému Reservio. Po dohodě s klientem může rezervaci zadat přímo masér nebo provozovatel portálu MasazeGieb.cz

3,7. Nákup dárkových poukazů probíhá přímo na portálu MasazeGieb.cz zadáním online objednávky včetně platby online. Po zaplacení objednávky obdržíte dárkový poukaz přímo na e-mail v elektronické formě.

3,8. Nákup dárkového poukazu je též možný po dohodě s masérem přímo na provozovně. Tato varianta však není okamžitá a vyhotovení tištěného poukazu může nějakou dobu trvat.

3,9. Veškeré dárkové poukazy obsahují unikátní kód pro jejich uplatnění při čerpání objednaných služeb a datum splatnosti.

3,10. Dárkový poukaz zakoupený v rámci portálu MasazeGieb.cz ale i v kamenných provozovnách provozovatele, je považován za nehmotné zboží, online poukaz za digitální obsah. Na tyto produkty se nevztahuje zákon o vrácení nevhodného zboží. Poukazy nelze reklamovat, nelze je vrátit.

ČL. 4. Ceny a platební podmínky

4,1. Ceny jednotlivých služeb se řídí platným ceníkem, uveřejněným v rámci portálu, ale i v kamenných provozovnách provozovatele. Nezahrnují DPH, protože sám provozovatel není plátcem.

4,2. Provozovatel je povinen ke každé řádně zaevidované platbě, poskytnout klientovi daňový doklad. Není-li stanoveno jinak po domluvě s klientem, daňový doklad je zasílán v elektronické podobě na e-mail klienta.

4,3. Služby lze hradit též prostřednictvím slevových akcí ze slevových portálů, nebo díky zaměstnaneckým benefitům. Každá tato výhoda musí být řádně stvrzena buď slevovým voucherem ze slevového portálu, kupónem, který poskytl provozovatel portálu MasazeGieb.cz nebo předložením zaměstnaneckého benefitu.

4,6. Další možností je předplatné nebo-li kredit. Virtuální elektronická měna, která se dá dokoupit buď v rámci tohoto portálu nákupem dárkového poukazu v určité hodnotě, telefonicky, e-mailem po domluvě s provozovatelem nebo přímo v provozovnách provozovatele. Klient uhradí předem dohodnutý či určený finanční obnos. Ten se promění na kredit a jeho prostřednictvím je možné hradit jednotlivé procedury až do okamžiku jeho vyčerpání.

4,7. Po dohodě s provozovatelem tohoto portálu , může být klientovi vystavena též faktura pro úhradu jednotlivých služeb. To ovšem pouze v případě, poskytne-li klient řádné podklady k fakturaci včetně pravdivých fakturačních údajů.

4,8. Online platby dárkových poukazů v rámci portálu MasazeGieb.cz, zajišťuje prověřená a bezpečná platební brána Gopay.

4,9. Online platby rezervací v systému Reservio, zajišťuje společnost Reservio. Portál MasazeGieb.cz a jeho provozovatel, se na online platbách rezervací nijak nepodílí. V případě komplikací kontaktujte přímo podporu systému Reservio.

4,10. Pokud platíte online, jste požádáni o vyplnění fakturačních údajů. Tyto údaje jsou nezbytné pro automatické vygenerování daňového dokladu, potvrzující úspěšnost platby. Pokud nechcete fakturační údaje poskytnout, nepoužívejte tento způsob úhrady.

4,11. Přímo na provozovně můžete platit platební kartou skrze platební terminál, QR kódem prostřednictvím služby Trisbee, zaměstnaneckými benefity či v hotovosti.

4,12. Po dohodě s provozovatelem portálu masazegieb.cz můžete zaplatit online též pomocí platební služby Trisbee. A to na základě zaslaného odkazu rovnou na platební formulář. Odkaz můžete obdržet SMS nebo e-mailem, záleží na domluvě.

4,13. Z platebních metod podporujeme i zaměstnanecké benefity konkrétně těchto společností. Benefit-Plus, Sodexo, Edenred, Benefity a.s..

4,14. Zaměstnaneckými benefity lze platit pouze na provozovně a to po dohodě s masérem či provozovatelem tohoto portálu.

4,15. Žádná z platebních metod nebo forem úhrady, nemá vliv na změnu termínu rezervace či úpravu objednávky. Vždy platíte pouze jednou. Pokud provedete úhradu objednané služby a z nějakých důvodů nemůžete dorazit, žádný strach. Investované finance vám Reservio do několika dnů vrátí na účet. Dvakrát nic neplatíte.

ČL. 5. Reklamace, stornování objednávek a odstoupení od smlouvy

5,1. Veškeré reklamace jsou řešeny výhradně prostřednictvím elektronické pošty. Své požadavky je nutné zasílat na e-mailovou adresu:

karel@masazegieb.cz

kde dojde k jejich řádnému posouzení a následnému vyřešení. Zpracovávání reklamací provádíme pouze písemně, nikoli telefonicky.

5,2. Všechny reklamace se řídí platnými zákony Čr zejména zákonem pro ochranu spotřebitele a občanským zákoníkem. Lhůta vyřízení reklamace může trvat až 30 dní. Počítá se od přijetí reklamace. V případě komplikovaného řešení, může dojít i k jejímu prodloužení.

5,3. Provozovatel musí klienta řádně informovat prostřednictvím elektronické pošty o přijetí reklamace, jejím posouzení, ale i o způsobu vyřešení celé situace.

5,4. Pokud klient zrealizuje objednávku včetně platební transakce, ale objednanou službu nevyčerpá, má právo požádat provozovatele o vrácení proplacené částky v plné výši. Provozovatel musí této žádosti klienta vyhovět za všech okolností a stanovenou částku poukázat na uvedené bankovní spojení nebo v hotovosti dle domluvy s klientem.

5,5. V případě pochybení ve vyúčtování ze strany provozovatele či zaslání nesprávné platby klientem, je povinen klient o těchto skutečnostech informovat provozovatele a ten musí neprodleně sjednat nápravu.

5,6. Změna termínů rezervací, stornování, ale i kompletní rušení objednávek, probíhá prostřednictvím systému Reservio ze strany klienta nebo na základě kontaktování provozovatele klientem.

ČL. 6. Souhlas a zpracovávání osobních údajů, GDPR

6,1. Souhlasem s těmito OP, dává klient též souhlas se zpracováváním osobních údajů. Veškerá poskytnutá osobní data klientů, chráníme v souladu s nařízením EU GDPR, s platnými zákony ČR a na základě registrace na úřadě pro ochranu osobních údajů.

6,2. Zpracováváme pouze takové údaje, které slouží pro identifikaci klientů během kontaktování skrze kontaktní formulář na portálu MasazeGieb.cz, při realizování objednávek dárkových poukazů a rezervací jednotlivých služeb pomocí rezervačního systému Reservio.

6,3. Konkrétně se jedná o jméno a příjmení, telefon, e-mail a fakturační adresu.

6,4. Platební informace při online nákupu dárkových poukazů, zpracovává a uchovává platební brána Gopay. Platební informace týkající se online rezervací, zpracovává a uchovává společnost Reservio.

6,5. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány automaticky systémem a klienti k jejich zpracování, musí udělit souhlas. Bez udělení souhlasu, nemůžete využívat služeb tohoto portálu,.

ČL. 7. Závěrečná ustanovení

7,1. Tyto obchodní podmínky se řídí právy ČR, zejména občanským zákoníkem. Provozovatel si vyhrazuje právo je kdykoli změnit za účelem rozsahu zkvalitňování služeb činnosti Masáže Karel Giebisch a tohoto portálu. Závažné změny je provozovatel povinen uveřejnit v sekci aktualit na portálu MasazeGieb.cz.

7,2. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost: 21.9.2023